W skład struktury organizacyjnej wchodzą następujące stanowiska:

Dyrektor
Intendent
Opiekunki