W skład struktury organizacyjnej wchodzą następujące stanowiska:

Dyrektor
Główny Księgowy
Intendent
Starsza pielęgniarka
Opiekunki dziecięce
Kucharki
Robotnik gospodarczy
Sprzątaczka
Woźna