Przedmiotem działalności Żłobka Miejskiego są świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.