Żłobek Miejski

Żłobek Miejski w Kole działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podstaw prawna; Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 75, 952, 1901, 2270.

 

Budynek

Żłobek znajduje się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6. Do 31 sierpnia 2021 r. kubatura budynku żłobka wynosiła 2 120,58 m. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosiła 360 m2. Jest to około 43% powierzchni całego budynku. Resztę zajmowało Przedszkole nr 6, ale od 1 września 2021 r. decyzją Burmistrza Miasta Koła z dnia 26.08.2021 r. budynek został przekazany w trwały zarząd na rzecz Żłobka Miejskiego. Obecnie powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 1 200 m2. Żłobek jest po gruntownym remoncie i rozbudowie, które trwały od 1 września 2021 r. do końca marca 2022 r. Od 20 kwietnia 2022 r. działa już w odnowionej placówce przy ul. Powstańców Wlkp. 6.

 

Działalność

Przedmiotem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku od 4 miesięcy do 3 lat w formie:

  • pielęgnacji,
  • wychowania,
  • wyżywienia,
  • profilaktyki zdrowotnej.

 

Dzieci

W żłobku są 103 miejsca dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat.