Dyrektor żłobka

Halina ZborowskaOpiekunki

Dorota Zawlik - Starsza Pielęgniarka

Jolanta Bagińska - Starsza Opiekunka

Iwona Ziółkowska - Opiekunka

Justyna Schyller - Opiekunka

Klaudia Wronkiewicz - Opiekunka

Alicja Kokocińska - Opiekunka

Paulina Marciniak - Opiekunka

Małgorzata Włodarczyk - Opiekunka

Monika Kalak - Opiekunka

Anna Strzeszyńska – Opiekunka

Ilona Blumenstein – Opiekunka

Paulina Zbierska – Opiekunka

Justyna Zawarska – Opiekunka

Katarzyna Grzeczka – Opiekunka

Katarzyna Andrzejczak – Opiekunka

Mariola Derlińska – Opiekunka

Julia Kaźmierczak – Opiekunka 

Pracownicy administracyjni i obsługi

Magdalena Zborowska - Intendent

Wiktor Bloch - Główny Księgowy

Marta Mikołajczyk - Sekretarka

Marta Nadolska - Kucharka

Małgorzata Wojciechowska - Sprzątaczka

Renata Borowicz – Woźna

Renata Urbaniak – Kucharka

Magdalena Andrzejczak – Kucharka

Janusz Bartłomiejczak – Robotnik