Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Żłobek Miejski w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zlobek.kolo.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Miejski w Kole
ul. Powstańców Wlkp. 6, 62-600 Koło
tel.: 63 272 05 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zborowska Halina e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 63 272 05 30

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Aby dostać się do budynku, należy pokonać furtkę, jednostopniowe schody (jest dostępny podjazd) oraz podwójne drzwi wejściowe- otwierane ręcznie.

W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Korytarz przystosowany jest dla osob na wózkach inwalidzkich.

Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe.
Jedna łazienka jest dostoswana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Baille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W odległości 200 m od przedszkola znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Za zgodą Dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej