Żłobek Miejski

Żłobek Miejski w Kole działa jako powołany budżetowy zakład o nazwie "Żłobek Miejski" na podstawie wydanej decyzji przez Naczelnika Miasta z dnia 30.12.1988 r. na podstawie § 1 i 2 Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zakładów budżetowych (M. P. Nr 30 poz. 206).

 

Budynek

Żłobek dzieli budynek wraz z Przedszkolem nr 6 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Kubatura budynku żłobka wynosi 2.120,58m m2. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 360,9 m2. Jest to około 43% powierzchni całego budynku. Resztę zajmuje przedszkole. Żłobek zajmuje pomieszczenia na 1 piętrze. Wyodrębnione są pomieszczenia grupowe: dwie sale zabaw, sypialnia, brudownik, łazienka dla dzieci i personelu, izolatka, filtr i szatnia dla dzieci. Kuchnia ogólna i kuchnia mleczna zajmują powierzchnię 34,2 m2. Żłobek posiada 2 pomieszczenia biurowe: dla dyrektora i administracji żłobka. Do żłobka należą jeszcze szatnia wraz ze stołówką dla personelu oraz magazyn warzyw i żywności.

 

Działalność

Przedmiotem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku od 4 miesięcy do 3 lat w formie:

  • pielęgnacji,
  • wychowania,
  • wyżywienia,
  • profilaktyki zdrowotnej.

 

Dzieci

Do żłobka uczęszcza 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat.