Opiekunowie dzieci

Jolanta Bagińska - Starsza Opiekunka Dziecięca

Dorota Zawlik - Starsza Pielęgniarka

Iwona Ziółkowska - Opiekunka Dziecięca

Justyna Schyller - Opiekunka Dziecięca

Klaudia Wronkiewicz - Opiekunka Dziecięca

Alicja Kokocińska - Opiekunka Dziecięca

Paulina Marciniak - Opiekunka Dziecięca

Małgorzata Włodarczyk - Opiekunka Dziecięca

 

Pracownicy administracyjni i obsługi

Halina Zborowska - Dyrektor Żłobka

Magdalena Zborowska - Intendent

Barbara Cieślak - Główna Księgowa

Marta Nadolska - Kucharka

Maria Nawrocka - Sprzątaczka