Poniżej publikujemy plakat

Poniżej publikujemy Informację o projekcie

Poniżej publikujemy Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 2020-12-21

Poniżej publikujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 czerwca 2020 r.

Poniżej publikujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2020 r.

Poniżej publikujemy oświadczenie o stanie kontroli zarządczej