Poniżej publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Żłobek Miejski w Kole ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na salę zabaw dla dzieci i remont kuchni w budynku żłobka.