Poniżej publikujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 czerwca 2020 r.

Pobierz zarządzenie