Poniżej publikujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2020 r.

Pobierz zarządzenie