Poniżej publikujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 czerwca 2020 r.

Poniżej publikujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2020 r.

Poniżej publikujemy oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Poniżej publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Żłobek Miejski w Kole ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na salę zabaw dla dzieci i remont kuchni w budynku żłobka.